Główne ogniwo morskiego łańcucha pokarmowego ginie w zastraszającym tempie

Tjjjaa a świat żyje budyniem i trampkiem

Blog exignoranta

Jeżeli umrą oceany, umrzemy i my. Nie przetrwamy na planecie z martwym oceanem. Paul Watson, założyciel Towarzystwa Ochrony Oceanów Sea Shepherd

Raport CBC z 22 grudnia 2018 r.

Fitoplankton i zooplankton stanowią fundament oceanicznego systemu pokarmowego. Ich wydajność determinuje egzystencję wszystkich stworzeń – małych ryb, wielorybów czy ptaków morskich. To od planktonu zależy, ile energii uzyska reszta łańcucha troficznego. Pierre Pepin z Departamentu Rybołówstwa i Oceanów w St. John’sujawnił, że od 3-4 lat trwa nieprzerwany spadek liczebności fitoplanktonu i zooplanktonu w wodach u wybrzeży Nowej Fundlandii i Labradoru.Pomiary, jakich dokonujemy w tym regionie, pokazują, że nastąpiła w tym czasie bez mała 50% redukcja ogólnej biomasy zooplanktonu, powiedział Pepin. Sytuacja jest dramatyczna.

Mierzący około pięciu milimetrów fitoplankton wychwytuje światło słoneczne przy pomocy chlorofilu, a następnie wykorzystuje fotosyntezę, by przekształcić je w energię chemiczną, którą ostatecznie konsumują mieszkańcy podwodnego świata. Uczeni ostrzegają, iż populacje planktonu maleją na całym…

View original post 154 słowa więcej

FILM !!! – „ALARM 10 000 000 POLAKÓW ZAPŁACI GIGANTYCZNE SUMY LUB STRACI DACH NAD GŁOWĄ I DOROBEK ŻYCIA !!! „

Sprawa prosta jak drut ekskluzywne lokale i działki zostaną zwolnione po atrakcyjnych cenach dla syjonistów, którzy dostają paszporty polin od ręki.

M-forum A.V Live.

STAŁO SIĘ TO O CZYM PISAŁEM WAM JUŻ PONAD PÓŁ ROKU TEMU !! 

OBEJRZYJ TEN FILM MOŻE DOTYCZYĆ CIEBIE I TWOJEJ RODZINY , MOŻESZ BYĆ WŁAŚNIE W GRONIE TYCH 10 000 000 POLAKÓW 

ROZSYŁAJCIE TEN FILM INNYM !!!!!!!!! najłatwiej rozsyłając link tego arta !

ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJA ARCY WAŻNĄ !!


* Powszechne uwłaszczenie startuje 1 stycznia 2019 r.;

* Dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych i lokali położonych w budynkach wielorodzinnych oraz spółdzielni mieszkaniowych;

* Decydująca jest funkcja, jaką pełni budynek. Nadrzędna musi być mieszkalna – nie użytkowa. Wyjątek, gdy na przekształcanym stoją budynki gospodarcze, garaże i inne obiekty, które umożliwiają prawidłowe korzystanie z mieszkań;

* Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą uiszczały należności za nabycie prawa własności raz w roku przez 20 lat. Wysokość takiej opłatyprzekształceniowej będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia;

* Użytkownicy wieczyści z gruntów…

View original post 443 słowa więcej