żydokomuna w knesejmie dobiła Polaków długami – lista zdrajców

Sejm RP 9 kadencji POSIEDZENIE 29.

– głosowanie nr 18 (04-05-2021 20:10:37)

GŁOSOWAŁO – 456 ZA – 290 PRZECIW – 33 WSTRZYMAŁO SIĘ – 133 NIE GŁOSOWAŁO- 4

Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (druki nr 1123 i 1130) – głosowanie nad całością projektu ustawy

PiS (233) GŁOSOWAŁO – 231 ZA – 211 PRZECIW – 20 WSTRZYM. – 0 NIE GŁOS. – 2

ADAMCZYK ANDRZEJ za GONCIARZ JAROSŁAW za MICHAŁEK IWONA za SZYNKOWSKI VEL SĘK SZYMON za ANDRUSZKIEWICZ ADAM za GONTARZ ROBERT za MILCZANOWSKA ANNA za ŚNIADEK JANUSZ za ANDZEL WALDEMAR za GOSIEWSKA MAŁGORZATA za MILEWSKI DANIEL za ŚNIEŻEK ADAM za ARDANOWSKI JAN KRZYSZTOF za GOWIN JAROSŁAW za MORAWIECKI MATEUSZ za ŚWIAT JACEK za ARENT IWONA za GÓRSKA AGNIESZKA za MOSIŃSKI JAN za TCHÓRZEWSKI KRZYSZTOF za AST MAREKzaGÓRSKI MACIEJzaMOSKAL KAZIMIERZzaTELUS ROBERTzaBABALSKI ZBIGNIEW za GRÓBARCZYK MAREK za MRÓWCZYŃSKI ALEKSANDER za TERLECKI RYSZARD za BABINETZ PIOTRzaGUT-MOSTOWY ANDRZEJzaMULARCZYK ARKADIUSZzaTOMASZEWSKI WŁODZIMIERZzaBARTOSIK RYSZARD za GWIAZDOWSKI KAZIMIERZ za MURDZEK WOJCIECH za TREPKA MARIUSZ za BARTUŚ BARBARAzaGWÓŹDŹ MARCINzaMÜLLER PIOTRzaTUŁAJEW SYLWESTERzaBASZKO MIECZYSŁAW za HAŁAS TERESA za NOWICKA DANUTA za UŚCIŃSKI PIOTR za BĄK DARIUSZzaHOC CZESŁAWzaOCIEPA MARCINzaWARCHOŁ MARCINzaBIELECKI JERZY za HOFFMANN ZBIGNIEW GRZEGORZ za OLEJNICZAK WALDEMAR za WARGOCKA TERESA za BŁASZCZAK MARIUSZzaHORAŁA MARCINzaOSUCH JACEKzaWARWAS ROBERTzaBOCHENEK RAFAŁza HRENIAK PAWEŁza PALUCH ANNA za WARZECHA JAN za BOROWIAK JOANNAzaJACH MICHAŁzaPAMUŁA TERESAzaWASSERMANN MAŁGORZATAzaBORTNICZUK KAMIL za JANCZYK WIESŁAW za PAUL JERZY za WAWRZYK PIOTR za BORYS-SZOPA BOŻENA za KACZYŃSKI FILIP za PIECHA BOLESŁAW za WĄSIK MACIEJ za BUDA WALDEMAR za KACZYŃSKI JAROSŁAW za PIECHOWIAK GRZEGORZ za WEBER RAFAŁza BUKOWIEC STANISŁAW za KALETA PIOTR za PIECZARKA ANNA za WESOŁY MAREK za BURZYŃSKA LIDIA za KAMIŃSKI MARIUSZ za PIONTKOWSKI DARIUSZ za WICHER PATRYK za CHMIELOWIEC ZBIGNIEW za KAPINOS FRYDERYK za PŁAŻYŃSKI KACPER za WILK JERZY za CHOMA KAZIMIERZ za KOSSAKOWSKI WOJCIECH za PŁONKA ELŻBIETA za WITEK ELŻBIETA za CHOROSIŃSKA DOMINIKA za KOSZTOWNIAK ANDRZEJ za POGODA SZYMON za WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ za CHRZAN TADEUSZ za KOWALCZYK HENRYK za POLACZEK JERZY za WOJTYSZEK AGATA KATARZYNA za CICHOLSKA ANNA EWAzaKOWNACKIBARTOSZzaPOLAK MAREKzaWOŹNIAK GRZEGORZ ADAMzaCIEŚLAK MICHAŁza KOZANECKA EWA za POLAK PIOTR za WRÓBLEWSKI BARTŁOMIEJ za CZARNECKI KRZYSZTOFzaKOZIK KRZYSZTOF JANUSZzaPOROWSKA VIOLETTAzaWYPIJ MICHAŁzaCZARNECKI PRZEMYSŁAW za KRAJEWSKI JAROSŁAW za PORZUCEK MARCIN za ZAGÓRSKI MAREK za CZARNECKI WITOLDzaKRAJEWSKI WIESŁAWzaPUDA GRZEGORZzaZIELIŃSKI JAROSŁAWzaCZARNEK PRZEMYSŁAW za KRASULSKI LEONARD za RAU ZBIGNIEW za ZIELIŃSKI TOMASZ za CZARTORYSKI ARKADIUSZzaKRÓL PIOTRzaRUSECKA URSZULAzaZUBOWSKI WOJCIECHzaCZERWIŃSKA ANITA za KRUPKA ANNA za RYCHLIK PAWEŁza ZYSKA IRENEUSZ za CZOCHARA KATARZYNAzaKRYJ ANDRZEJzaRZYMKOWSKI TOMASZzaŻALEK JACEKzaDĄBROWSKA-BANASZEK ANNA za KUBIAK MARTA za SASIN JACEK za CYMAŃSKI TADEUSZ pr. DOBRZYŃSKI LESZEKzaKUBÓW KRZYSZTOFzaSCHMIDT ANNAzaGOSEK MARIUSZpr.DOLATA ZBIGNIEW za KUCHCIŃSKI MAREK za SCHREIBER ŁUKASZ za JANOWSKA MAŁGORZATA pr. DORYWALSKI BARTŁOMIEJ za KUROWSKI WŁADYSŁAW za SELLIN JAROSŁAW za KACZMARCZYK NORBERT pr. DRABEK PRZEMYSŁAW za KURZĘPA JACEK za SIPIERA ZDZISŁAW za KALETA SEBASTIAN pr. DUDA ELŻBIETA za KWIECIEŃ ANNA za SKWAREK SŁAWOMIR za KAŁUŻNY MARIUSZ pr. DUDA JAN za KWITEK MAREK za SMOLIŃSKI KAZIMIERZ za KANTHAK JAN pr. DUSZEK MARCIN za LATOS TOMASZ za SOBOLEWSKI KRZYSZTOF za KOWALSKI JANUSZ pr. DWORCZYK MICHAŁza LICHOCKA JOANNA za SOBOŃ ARTUR za OLSZEWSKI DARIUSZ pr. DZIEDZICZAK JAN za LIPIEC KRZYSZTOF za SOIN AGNIESZKA za OZDOBA JACEK pr. DZIUK BARBARA za LISIECKI PAWEŁza SÓJKA KATARZYNA za SAK PIOTR pr. EMILEWICZ JADWIGAzaLOREK GRZEGORZzaSROKA MAGDALENAzaSIARKA EDWARDpr.FILIPIAK EWA za ŁAWNICZAK TOMASZ za STACHOWIAK-RÓŻECKA MIROSŁAWA za SIARKOWSKA ANNA MARIA pr. FOGIEL RADOSŁAWzaMACHAŁEK MARZENAzaSTEFANIUK DARIUSZzaSZCZUDŁO ALEKSANDRApr.GALEMBA LESZEK za MACIEREWICZ ANTONI za STRZAŁKA BEATA za URUSKI PIOTR pr. GAWĘDA ADAMzaMALĄG MARLENA MAGDALENAzaSUSKI MAREKzaWOŚ MICHAŁpr.GAWRON ANDRZEJ za MALIK EWA za SZAŁABAWKA ARTUR za WOŹNIAK TADEUSZ pr. GAŻA GRZEGORZzaMAŁECKI JERZYzaSZARAMA WOJCIECHzaWÓJCIK MICHAŁpr.GEMBICKA ANNA za MAŁECKI MACIEJ za SZCZUREK-ŻELAZKO JÓZEFA za ZAWIŚLAK SŁAWOMIR pr. GIRZYŃSKI ZBIGNIEWzaMASŁOWSKA GABRIELAzaSZEFERNAKER PAWEŁzaZIOBRO ZBIGNIEWpr.GIŻYŃSKI SZYMON za MATERNA JERZY za SZLACHTA ANDRZEJ za KUROWSKA MARIA ng. GLENC TERESAzaMATEUSIAK-PIELUCHA BEATAzaSZULOWSKI KRZYSZTOFzaMAKSYMOWICZ WOJCIECHng.GLIŃSKI PIOTR za MATUSIAK GRZEGORZ za SZUMOWSKI ŁUKASZ za GOLIŃSKA MAŁGORZATA za MATUSZEWSKI MAREK za SZWED STANISŁAW za GOŁOJUCH KAZIMIERZ za MATUSZNY KAZIMIERZ za SZYMAŃSKA EWA za

KO (130) GŁOSOWAŁO – 128 ZA – 1 PRZECIW – 0 WSTRZYM. – 127 NIE GŁOS. – 2

STERCZEWSKI FRANCISZEKzaHAIDAR RIADws.MILLER RAJMUNDws.SCHETYNA GRZEGORZws.ADAMOWICZ PIOTR ws. HANAJCZYK AGNIESZKA ws. MISZALSKI ALEKSANDER ws. SIBIŃSKA KRYSTYNA ws. ANIŚKO TOMASZws.HARDIE-DOUGLAS JERZYws.MROCZEK CZESŁAWws.SIEMONIAK TOMASZws.AUGUSTYN URSZULA ws. HARTWICH IWONA ws. MRZYGŁOCKA IZABELA KATARZYNA ws. SIENKIEWICZ BARTŁOMIEJ ws. AZIEWICZ TADEUSZws.HOK MAREKws.MUNYAMA KILLIONws.SKOWROŃSKA KRYSTYNAws.BOCHENEK MATEUSZ ws. JACHIRA KLAUDIA ws. MYRCHA ARKADIUSZ ws. SŁUGOCKI WALDEMAR ws. BOROWCZAK JERZYws.JANYSKA MARIA MAŁGORZATAws.NAPIERALSKI GRZEGORZws.SOWA MAREKws.BORYS PIOTR ws. JAROS MICHAŁws. NEUMANN SŁAWOMIR ws. SZCZERBA MICHAŁws. BUDKA BORYSws.JAŚKOWIAK JOANNAws.NIEDZIELA DOROTAws.SZEWIŃSKI ANDRZEJws.CHMIEL MAŁGORZATA ws. JOŃSKI DARIUSZ ws. NIEMCZYK MAŁGORZATA ws. SZŁAPKA ADAM ws. CICHOŃ JANUSZ ws. KIDAWA-BŁOŃSKA MAŁGORZATA ws. NITRAS SŁAWOMIR ws. SZUMILAS KRYSTYNA ws. CYRAŃSKI ADAM ws. KIERWIŃSKI MARCIN ws. NOWACKA BARBARA ws. SZYMAŃSKI TOMASZ ws. CZERNOW ZOFIA ws. KLUZIK-ROSTKOWSKA JOANNA ws. NOWAK TOMASZ PIOTR ws. ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA IWONA ws. CZYKWIN EUGENIUSZ ws. KOŁODZIEJ EWA ws. NYKIEL MIROSŁAWA ws. TOMCZYK CEZARY ws. DOLNIAK BARBARA ws. KONWIŃSKI ZBIGNIEW ws. OKŁA-DREWNOWICZ MARZENA ws. TRACZ MAŁGORZATA ws. DZIKOWSKI WALDY ws. KOSTUŚ TOMASZ ws. OLICHWER TOMASZ ws. TRUSKOLASKI KRZYSZTOF ws. FABISIAK JOANNA ws. KOWAL PAWEŁws. OLSZEWSKI PAWEŁws. TYSZKIEWICZ ROBERT ws. FILIKS MAGDALENA ws. KOZŁOWSKA IWONA MARIA ws. OSOS KATARZYNA ws. URBANIAK JAROSŁAW ws. FRYDRYCH JOANNAws.KRAWCZYK MICHAŁws.PAPKE PAWEŁws.WAŁĘSA JAROSŁAWws.FRYSZTAK KONRAD ws. KROPIWNICKI ROBERT ws. PĘPEK MAŁGORZATA ws. WCISŁO MARTA ws. GADOWSKI KRZYSZTOFws.KRÓL WOJCIECHws.PIĄTKOWSKI KRZYSZTOFws.WIELICHOWSKA MONIKAws.GAJEWSKA ALEKSANDRA ws. KRZĄKAŁA MAREK ws. PIECHOTA SŁAWOMIR JAN ws. WILCZYŃSKI RYSZARD ws. GAJEWSKA KINGA ws. KRZYWONOS-STRYCHARSKA HENRYKA ws. PIEKARSKA KATARZYNA MARIA ws. WITCZAK MARIUSZ ws. GAPIŃSKA ELŻBIETAws.LASEK MACIEJws.PLOCKE KAZIMIERZws.WOJCIECHOWSKA ANNAws.GASIUK-PIHOWICZ KAMILA ws. LENARTOWICZ GABRIELA ws. POMASKA AGNIESZKA ws. ZALEWSKI PAWEŁws. GELERT ELŻBIETAws.LENZ TOMASZws.PONCYLJUSZ PAWEŁws.ZEMBACZYŃSKI WITOLDws.GŁOGOWSKI TOMASZ ws. LESZCZYNA IZABELA ws. PROTAS JACEK ws. ZIELIŃSKA URSZULA ws. GOLBIK MARTAws.LUBNAUER KATARZYNAws.ROSA MONIKAws.ZIENTARSKI PIOTR BENEDYKTws.GRABARCZYK CEZARY ws. ŁĄCKI ARTUR ws. ROSATI DARIUSZ ws. ZWIEFKA TADEUSZ ws. GRABCZUK KRZYSZTOF ws. ŁOŚKO MAGDALENA ws. RUSIECKI GRZEGORZ ws. RAŚ IRENEUSZ ng. GRABIEC JAN ws. MARCHEWKA ARKADIUSZ ws. RUTNICKI JAKUB ws. SONIK BOGUSŁAW ng. GRAMATYKA MICHAŁws. MARCZUŁAJTIS-WALCZAK JAGNA ws. RZĄSA MAREK ws. GRUPIŃSKI RAFAŁws. MIESZKOWSKI KRZYSZTOF ws. SAŁUGA WOJCIECH ws.

Lewica (47) GŁOSOWAŁO – 47 ZA – 46 PRZECIW – 0 WSTRZYM. – 1 NIE GŁOS. – 0

ADAMCZYK RAFAŁza IWANIAK ARKADIUSZ za NOWICKA WANDA za ŚMISZEK KRZYSZTOF za AJCHLER ROMUALDzaKONIECZNY MACIEJzaOBAZ ROBERTzaTOMASZEWSKI TADEUSZzaBIEJAT MAGDALENA za KOPERSKI PRZEMYSŁAW za PAWLICZAK KAROLINA za TRELA TOMASZ za BUŻ WIESŁAWzaKOPIEC MACIEJzaPROKOP-PACZKOWSKA MAŁGORZATAzaUEBERHAN KATARZYNAzaCZARZASTY WŁODZIMIERZ za KOTULA KATARZYNA za RUTKA MAREK za WIECZOREK DARIUSZ za CZERNIAK JACEKzaKRETKOWSKA KATARZYNAzaSCHEURING-WIELGUS JOANNAzaWOLSKI ZDZISŁAWzaDYDUCH MAREK za KRUTUL PAWEŁza SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA MAŁGORZATA za WONTOR BOGUSŁAW za DZIEMIANOWICZ-BĄK AGNIESZKAzaKUCHARSKA-DZIEDZIC ANITAzaSENYSZYN JOANNAzaZANDBERG ADRIANzaFALEJ MONIKA za KULASEK MARCIN za SOWIŃSKA ANITA za ZAWISZA MARCELINA za GAWKOWSKI KRZYSZTOFzaKWIATKOWSKI ROBERTzaSZCZEPAŃSKI WIESŁAWzaŻUKOWSKA ANNA MARIAzaGDULA MACIEJ za MACIEJEWSKA BEATA za SZEJNA ANDRZEJ za ROZENEK ANDRZEJ ws. GOSEK-POPIOŁEK DARIA za MATYSIAK PAULINA za SZOPIŃSKI JAN za

KP (23)GŁOSOWAŁO -23ZA -22PRZECIW -0WSTRZYM. -1NIE GŁOS. -0BARTOSZEWSKI WŁADYSŁAW TEOFIL za KOSINIAK-KAMYSZ WŁADYSŁAW za NOWOGÓRSKA URSZULA za TOMCZAK JACEK za BEJDA PAWEŁza KRAJEWSKI STEFAN za PASŁAWSKA URSZULA za ZGORZELSKI PIOTR za BIERNACKI MAREKzaKURZAWA DARIUSZzaPASZYK KRZYSZTOFzaZIEJEWSKI ZBIGNIEWzaGRZYB ANDRZEJ za LUBCZYK RADOSŁAW za RZEPA JAROSŁAW za ŻELAZOWSKA BOŻENA za KASPRZAK MIECZYSŁAWzaŁOPATA JANzaSAWICKI MAREKzaPROTASIEWICZ JACEKws.KLIMCZAK DARIUSZ za MALISZEWSKI MIROSŁAW za SIEKIERSKI CZESŁAW za

Konfederacja (11)GŁOSOWAŁO-11ZA -0PRZECIW -11WSTRZYM. -0NIE GŁOS. -0

BERKOWICZ KONRADpr.DZIAMBOR ARTURpr.KULESZA JAKUBpr.URBANIAK MICHAŁpr.BOSAK KRZYSZTOF pr. KAMIŃSKI KRYSTIAN pr. SOŚNIERZ DOBROMIR pr. WINNICKI ROBERT pr. BRAUN GRZEGORZpr.KORWIN-MIKKE JANUSZpr.TUDUJ KRZYSZTOFpr.

Polska2050 (5) GŁOSOWAŁO – 5 ZA – 5 PRZECIW – 0 WSTRZYM. – 0 NIE GŁOS. – 0 GILL-PIĄTEK HANNAzaMUCHA JOANNAzaZIMOCH TOMASZzaHENNIG-KLOSKA PAULINA za SUCHOŃ MIROSŁAW za

Kukiz15 (4) GŁOSOWAŁO – 4 ZA – 2 PRZECIW – 1 WSTRZYM. – 1 NIE GŁOS. – 0 KUKIZ PAWEŁza ŻUK STANISŁAW za TYSZKA STANISŁAW pr. SACHAJKO JAROSŁAW ws.

PS (3) GŁOSOWAŁO – 3 ZA – 0 PRZECIW – 0 WSTRZYM. – 3 NIE GŁOS. – 0

SOŚNIERZ ANDRZEJ ws. SZRAMKA PAWEŁws. ŚCIGAJ AGNIESZKA ws.

niez. (4) GŁOSOWAŁO – 4 ZA – 3 PRZECIW – 1 WSTRZYM. – 0 NIE GŁOS. – 0 GALLA RYSZARD za MEJZA ŁUKASZ za PAWŁOWSKA MONIKA za KOŁAKOWSKI LECH pr.

Click to access glos_29_18.pdf

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s