komentarze na interii

https://muzyka.interia.pl/raporty/raport-eurowizja-2022/wiadomosci/news-eurowizja-2022-emocje-z-brokatem-wzruszajace-slowa-od-fanow-,nId,6015471

radekw33– 10 min temu

𝙕𝙗𝙧𝙤𝙙𝙣𝙞𝙖 𝙬 𝙊𝙙𝙚𝙨𝙨𝙞𝙚 𝙙𝙤𝙠𝙤𝙣𝙖𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯 𝙗𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙤𝙬𝙘𝙤𝙬, c𝙯𝙖𝙨𝙮 𝙬𝙨𝙥𝙤𝙡𝙘𝙯𝙚𝙨𝙣𝙚 – 𝙢𝙖𝙨𝙤𝙬𝙚 𝙢𝙤𝙧𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙬𝙤 𝙞 𝙨𝙥𝙖𝙡𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙯̇𝙮𝙬𝙘𝙚𝙢 𝙢𝙞𝙚𝙨𝙯𝙠𝙖𝙣́𝙘𝙤́𝙬 𝙪𝙠𝙧𝙖𝙞𝙣́𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙊𝙙𝙚𝙨𝙨𝙮 𝙯𝙖𝙥𝙡𝙖𝙣𝙤𝙬𝙖𝙣𝙚 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯 𝙠𝙞𝙟𝙤𝙬𝙨𝙠𝙞𝙚 𝙣𝙖𝙘𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙤-𝙡𝙞𝙗𝙚𝙧𝙖𝙡𝙣𝙚 𝙬ł𝙖𝙙𝙯𝙚, 𝙙𝙤𝙠𝙤𝙣𝙖𝙣𝙚 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯 𝙗𝙤𝙟𝙤́𝙬𝙠𝙞 𝙪𝙠𝙧𝙖𝙞𝙣́𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙣𝙖𝙘𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙤́𝙬 𝙯 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙘𝙟𝙞 „𝙋𝙧𝙖𝙬𝙮 𝙎𝙚𝙠𝙩𝙤𝙧” 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙯 𝙠𝙞𝙗𝙤𝙡𝙞 𝙠𝙡𝙪𝙗𝙤́𝙬 𝙥𝙞ł𝙠𝙖𝙧𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙯 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙠𝙤𝙬𝙖 𝙞 𝙊𝙙𝙚𝙨𝙨𝙮 𝙬 𝙙𝙣𝙞𝙪 𝟮 𝙢𝙖𝙟𝙖 𝟮𝟬𝟭𝟰 𝙧𝙤𝙠𝙪. 𝙒 𝙬𝙮𝙣𝙞𝙠𝙪 𝙯𝙗𝙧𝙤𝙙𝙣𝙞 𝙯𝙜𝙞𝙣𝙚̨ł𝙤 𝟭𝟭𝟲 𝙤𝙨𝙤́𝙗, 𝙬 𝙬𝙞𝙚̨𝙠𝙨𝙯𝙤𝙨́𝙘𝙞 𝙨𝙥𝙖𝙡𝙤𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙯̇𝙮𝙬𝙘𝙚𝙢 𝙬 𝘿𝙤𝙢𝙪 𝙕𝙬𝙞𝙖̨𝙯𝙠𝙤́𝙬 𝙕𝙖𝙬𝙤𝙙𝙤𝙬𝙮𝙘𝙝 𝙬 𝙊𝙙𝙚𝙨𝙨𝙞𝙚. 𝙕 𝙙𝙤𝙢𝙞𝙣𝙪𝙟𝙖̨𝙘𝙮𝙢 𝙤𝙠𝙧𝙯𝙮𝙠𝙞𝙚𝙢 „𝙎ł𝙖𝙬𝙖 𝙐𝙠𝙧𝙖𝙞𝙣𝙪, 𝙝𝙚𝙧𝙤𝙟𝙖𝙢 𝙨ł𝙖𝙬𝙖” (𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮𝙘𝙯𝙣𝙚 𝙯𝙖𝙬𝙤ł𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙪𝙠𝙧𝙖𝙞𝙣́𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙣𝙖𝙘𝙟𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙤́𝙬 𝙯 𝙐𝙋𝘼) 𝙤𝙧𝙖𝙯 „𝙎ł𝙖𝙬𝙖 𝙣𝙖𝙘𝙟𝙞, 𝙨́𝙢𝙞𝙚𝙧𝙘́ 𝙬𝙧𝙤𝙜𝙤𝙢” 𝙢𝙖𝙨𝙮 𝙠𝙞𝙗𝙤𝙡𝙞 𝙞 𝙗𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙤𝙬𝙘𝙤́𝙬 𝙯 𝙈𝙖𝙟𝙙𝙖𝙣𝙪 𝙤𝙠𝙧𝙖̨𝙯̇𝙮ł𝙮 𝙆𝙪𝙡𝙞𝙠𝙤𝙬𝙚 𝙋𝙤𝙡𝙚 𝙯𝙢𝙪𝙨𝙯𝙖𝙟𝙖̨𝙘 𝙯𝙜𝙧𝙤𝙢𝙖𝙙𝙯𝙤𝙣𝙮 𝙩𝙖𝙢 𝙩ł𝙪𝙢 𝙢𝙞𝙚𝙨𝙯𝙠𝙖𝙣́𝙘𝙤́𝙬 𝙊𝙙𝙚𝙨𝙨𝙮 𝙙𝙤 𝙚𝙬𝙖𝙠𝙪𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙞 𝙨𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙬 𝙥𝙤𝙗𝙡𝙞𝙨𝙠𝙞𝙢 𝙗𝙪𝙙𝙮𝙣𝙠𝙪 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙡𝙞 𝙕𝙬𝙞𝙖̨𝙯𝙠𝙤́𝙬 𝙕𝙖𝙬𝙤𝙙𝙤𝙬𝙮𝙘𝙝. 𝙍𝙤𝙬𝙨́𝙘𝙞𝙚𝙘𝙯𝙤𝙣𝙖 𝙩ł𝙪𝙨𝙯𝙘𝙯𝙖 𝙨𝙥𝙖𝙡𝙞ł𝙖 𝙢𝙞𝙖𝙨𝙩𝙚𝙘𝙯𝙠𝙤 𝙣𝙖𝙢𝙞𝙤𝙩𝙤𝙬𝙚 𝙞 𝙤𝙩𝙤𝙘𝙯𝙮ł𝙖 𝙗𝙪𝙙𝙮𝙣𝙚𝙠, 𝙬 𝙠𝙩𝙤́𝙧𝙮𝙢 𝙨𝙘𝙝𝙧𝙤𝙣𝙞ł𝙤 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙤𝙠𝙤ł𝙤 𝟯𝟬𝟬 𝙡𝙪𝙙𝙯𝙞, 𝙢𝙞𝙚𝙨𝙯𝙠𝙖𝙣́𝙘𝙤́𝙬 𝙢𝙞𝙖𝙨𝙩𝙖, 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩, 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣 𝙞 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙞. 𝘽𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙤𝙬𝙘𝙮 – 𝙘𝙚𝙡𝙤𝙬𝙤 𝙥𝙤𝙙𝙥𝙖𝙡𝙤𝙣𝙤 𝙜ł𝙤́𝙬𝙣𝙚 𝙬𝙚𝙟𝙨́𝙘𝙞𝙚 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙥𝙤𝙯𝙤𝙨𝙩𝙖ł𝙚 𝙬𝙮𝙟𝙨́𝙘𝙞𝙖, 𝙖𝙗𝙮 𝙪𝙣𝙞𝙚𝙢𝙤𝙯̇𝙡𝙞𝙬𝙞𝙘́ 𝙯𝙖𝙥𝙚̨𝙙𝙯𝙤𝙣𝙮𝙢 𝙙𝙤 𝙗𝙪𝙙𝙮𝙣𝙠𝙪 𝙬𝙮𝙙𝙤𝙨𝙩𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙨𝙞𝙚̨.

~v fu- 5 min temu

𝙎𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙝𝙖𝙨ł𝙖 𝙯𝙣𝙤𝙬𝙪 𝙪ż𝙮𝙬𝙖𝙣𝙚 𝙥𝙤𝙙𝙘𝙯𝙖𝙨 𝙢𝙖𝙣𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙗𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙤𝙬𝙘ó𝙬 ,, 𝙏ł𝙪𝙢𝙮 𝙐𝙠𝙧𝙖𝙞ń𝙘ó𝙬 𝙢𝙖𝙣𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙪𝙟ą𝙘𝙮𝙘𝙝 𝙥𝙤𝙙 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙬𝙤𝙙𝙣𝙞𝙘𝙩𝙬𝙚𝙢 𝙛𝙖𝙨𝙯𝙮𝙨𝙩𝙤𝙬𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟, 𝙖𝙣𝙩𝙮𝙨𝙚𝙢𝙞𝙘𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙞 𝙖𝙣𝙩𝙮𝙥𝙤𝙡𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙞 „𝙎𝙬𝙤𝙗𝙤𝙙𝙖” 𝙯 𝙟𝙚𝙟 𝙡𝙞𝙙𝙚𝙧𝙚𝙢 𝙊ł𝙚𝙘𝙝𝙚𝙢 𝙏𝙞𝙖𝙝𝙣𝙮𝙗𝙤𝙠𝙞𝙚𝙢 𝙣𝙞𝙤𝙨ł𝙮 𝙝𝙖𝙨ł𝙖 ” „Ż𝙮𝙙𝙮, 𝙇𝙖𝙘𝙝𝙮 𝙩𝙤 𝙩𝙬𝙤𝙞 𝙬𝙤𝙧𝙤𝙝𝙞, 𝙣𝙮𝙨𝙯𝙘𝙯 𝙞𝙘𝙝” „𝙎𝙢𝙚𝙧𝙩 𝙇𝙖𝙘𝙝𝙤𝙢 – 𝙎ł𝙖𝙬𝙖 𝙐𝙠𝙧𝙖𝙞𝙣𝙞𝙚” „𝙇𝙖𝙘𝙝𝙮 𝙯𝙖 𝙎𝙖𝙣” „𝙍𝙞𝙖𝙯𝙮 𝙇𝙖𝙘𝙝𝙞𝙬” „𝙐𝙠𝙧𝙖𝙞𝙣𝙖 𝙗𝙚𝙯 𝙇𝙖𝙘𝙝𝙖” „𝙇𝙖𝙘𝙝𝙞𝙬 𝙗𝙪𝙙𝙪𝙩 𝙧𝙞𝙯𝙖𝙩𝙮 𝙞 𝙬𝙞𝙨𝙯𝙖𝙩𝙮” „𝙈𝙮 𝙣𝙚 𝙗𝙪𝙙𝙚𝙢𝙤 𝙢𝙖ł𝙮 𝙐𝙠𝙧𝙖𝙞𝙣𝙮, 𝙖𝙡𝙚 𝙞 𝙇𝙖𝙘𝙝𝙮 𝙩𝙪 𝙣𝙚 𝙗𝙪𝙙𝙚” „𝘿𝙤𝙨𝙮ć 𝙟𝙪ż 𝙇𝙖𝙘𝙝𝙮 𝙥𝙖ś𝙡𝙞 𝙨𝙞ę 𝙣𝙖 𝙪𝙠𝙧𝙖𝙞ń𝙨𝙠𝙞𝙚𝙟 𝙯𝙞𝙚𝙢𝙞, 𝙬𝙮𝙧𝙮𝙬𝙖𝙟𝙘𝙞𝙚 𝙠𝙖ż𝙙𝙚𝙜𝙤 𝙋𝙤𝙡𝙖𝙠𝙖 𝙯 𝙠𝙤𝙧𝙯𝙚𝙣𝙞𝙖𝙢𝙞” „𝙉𝙖𝙟 𝙘𝙯𝙤𝙧𝙩 𝙩𝙪 𝙥𝙧𝙞𝙟𝙙𝙚, 𝙨𝙯𝙘𝙯𝙤𝙗𝙮 𝙩𝙮𝙡𝙠𝙤 𝙣𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙠𝙡𝙖𝙩𝙞 𝙇𝙖𝙘𝙝𝙮”. ..𝙘𝙯𝙮 𝙩𝙤 𝙨ą 𝙋𝙍𝙕𝙔𝙅𝘼𝘾𝙄𝙀𝙇𝙀?

~nlhh- 33 min temu

wczoraj z okazji dnia zwyciestwa Putin pogratulowal uropitekam tak hucznych obchodow roku bandery, hahahahha….