na osiedliny starczy a później sami sobie wezmą co będą chcieli

Bandziory z rządu uchwalili po cichutku kolejną ustawę opublikowana w

Dziennik Ustaw z 19 marca 2021 poz.507

Porozumienie administracyjne w sprawie stosowania umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym podpisane w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016.

Co ono oznacza ? Obywatele ich kraju mogą osiedlać się na terenie Polski i maja prawo do pomocy i zabezpieczenia socjalnego płatnego z naszych podatków i składek.