Prawda cz. 1

„Skandalem jest fakt, że obecna świadomość i polityka historyczna, obowiązująca w polskiej oświacie – oraz w programie nauczania historii o Polsce i o Polakach – są kłamliwe(!) ponieważ zostały narzucone 200 lat temu przez zaborców!

Prusy napisały program nauczania historii o Polsce – nauczany w Polsce do dzisiaj!

Polska Akademia Nauk jest ‘korporacją Żydów’. Wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN oraz Prezydium Akademii to Semici… identycznie Semitą jest Prezes i Kanclerz.
Obecnie PAN prześladuje i eliminuje wszystkie próby reaktywacji ”niezależnego pionu historii Polski”.

Skonstruowanie Polskiej Akademii Nauk było związane z postanowieniami, które zapadły na I Kongresie Nauki Polskiej w latach ‘50 ub. wieku i połączone było z likwidacją Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Zbudowanie tego rodzaju instytucji (PAN) miało ułatwić władzom politycznym PZPR kontakt ze środowiskiem naukowym oraz zapewniać sobie jego (nieuzasadnione) wsparcie.

Instytut Historii PAN powołano do życia jako jednostkę Polskiej Akademii Nauk będącej korporacją uczonych, a jednocześnie wspólnotą instytutów badawczych reprezentujących różne dziedziny nauki… aż 75% stanu osobowego PAN stanowili Żydzi, nominowani przez radzieckie NKWD oraz PZPR.

PAN przez cały okres komunizmu prowadził politykę ‚zdrady narodowej’.

POLSKA AKADEMIA NAUK W PEŁNI AKCEPTUJE PRUSKI PROGRAM NAUCZANIA HISTORII O POLSCE – Z CZASÓW ZABORÓW (Z PRZED 200 LAT)!

Skandalem jest fakt, że obecna świadomość i polityka historyczna, obowiązująca w polskiej oświacie – oraz w programie nauczania historii o Polsce i o Polakach – są kłamliwe(!) ponieważ zostały narzucone 200 lat temu przez zaborców! Prusy napisały program nauczania historii o Polsce – nauczany w Polsce do dzisiaj!

Współczesna Komisja Edukacji Narodowej (czytaj: polskie Ministerstwo Oświaty) dokładnie realizuje anty-polskie wytyczne II Rzeszy Niemieckiej sprzed dwustu lat!

§ 1

Jak to się dzieje, że rzekomo w ‘wolnej’ obecnie Polsce (w czasach niby-patriotycznego PiS-u) obowiązuje program nauczania historii w polskich szkołach – napisany przez nienawidzących Polski (i wszystkiego co polskie) urzędników pruskich cesarza Otto von Bismarck?!

§ 2

Ze wszystkich trzech zaborców, szczególnie zabór pruski poczynił ogromne szkody i … ukradł dla siebie wspaniałą historię Polaków – a wcisnął Polakom swoją niemiecką historię: ułomną, wstydliwą i rachityczną!

§ 3

Jeśli Niemcom trudno się dziwić ich bezczelności i chamstwa intelektualnego (ponieważ działali i nadal działają na rzecz dobra wspólnoty niemieckiej) – to w ogóle nie sposób zrozumieć motywów współczesnych polskich zidiociałych i sprzedajnych historyków(!) … oraz polskich autorów książek do nauki historii!

Dlaczego po II wojnie światowej i później po tzw. „okrągłym stole” aż do chwili obecnej – historycy mieniący się Polakami – nie odkłamali historii Polaków (?)… chociaż w ubiegłym roku Polska obchodziła 100-lecie Odzyskania Niepodległości! Nawet jeśli spóźniona – to była jedna z wielu okazji.

Dlaczego organizatorzy tzw. Marszu Niepodległości (z ub. roku) szli spokojnie (jakby byli zaćpani lekami psychotropowymi)… i nie domagali się od polskich polityków PiS-u, od polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych… – nie domagali się wyrzucenia niemieckiej zakłamanej historii z polskich szkół(?!)… – i wprowadzenia do polskich szkół historii prawdziwej, opartej na faktach?! Czy organizatorzy tzw. Marszu Niepodległości – to na pewno Polacy(?), czy szabes-goje i volksdeutsche działający na rzecz Niemiec i Izraela?

Obecnie w polskich szkołach i akademiach jest nauczana i wykładana historia Polski napisana przez Prusów (Niemców) dwieście lat temu, czyli w czasach kiedy ostro ścigano i karano nauczanie języka polskiego… ścigano i karano wszystkie objawy ”polskości”.

Przykłady?

strajk dzieci wrzesińskich – strajk uczniów we Wrześni, w latach 1901–1902. Skierowany był on przeciw germanizacji szkół. Obejmował również protest przeciw biciu polskich dzieci przez pruskie władze szkolne. https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_dzieci_wrzesi%C5%84skich

wóz Drzymały – polski chłop z Poznańskiego, w latach 1904–1909 prowadził spór z administracją Prus o pozwolenie na budowę domu; wóz Drzymały stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze pruskim. https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Drzyma%C5%82a

… i całe mnóstwo innych przykładów! https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski

CÓŻ TAKIEGO SZKODLIWEGO I KŁAMLIWEGO NAUCZA PRUSKI DWUSTU-LETNI PROGRAM EDUKACYJNY?

… Że pierwsi przodkowie Polaków przybyli nad Wisłę dopiero w VI wieku n. e. z Panonii i zajmowali tereny ‚rdzennie należące’ do Franków (Deutschów) – rzekomo plemion niemieckich Germanów (sic!).

… Czyli rzekomo przodkowie Polaków okradli z ziem ‚biednych i poczciwych’ Niemiaszków (sic!).

Ale prawda jest dokładnie odwrotna!

Prymitywne i niepiśmienne plemiona niemieckie przybyły do Europy dopiero w VI wieku n. e….

… a jako państwo niemieckie (Franków, Deutschów) zostało założone dopiero w wieku IX n. e.

Najśmieszniejsze jest to, że nikt nie wie: skąd i po co przybłąkały się plemiona Franków (Deutschów) do Europy?

Żaden historyk nie przedstawił solidnej teorii na pochodzenie plemion frankońskich (Deutschów). Istnieje wiele hipotez, włącznie z tą, że jest to któreś z zaginionych plemion żydowskich.

Inna, równoległa hipoteza zakłada, że Deutsche to potomkowie po dezerterach zbuntowanych legionów z Imperium Rzymskiego… legiony rzymskie składały się imigrantów i mieszkańców wszystkich prowincji Rzymu (począwszy od Półwyspu Iberyjskiego, poprzez Afrykę Północną, Bliski Wschód, aż po Azję Mniejszą). Mieszanka rasowa była znacząca. Zwolennicy tej hipotezy za dowód przedstawiają ‘genotyp niemiecki’ – a raczej jego kompletny brak! „… Niemcy są między sobą zróżnicowani genetycznie tak, że nie sposób nazwać ich NARODEM według powszechnie przyjętych wzorów…”.

Ale wiedza o pochodzeniu Franków czy Deutschów nikomu do szczęścia nie jest potrzebna – więc niech się „zagubieńcy niemieccy” sami odnajdują!

Natomiast obecność Scytów, Ariów i Lachów (czytaj: Polaków, Czechów, Serbów, Chorwatów, Macedończyków, Bośniaków, Ukraińców, Rosjan i jeszcze kilku innych narodów) w Europie jest znakomicie udokumentowana co najmniej od 11 tys. lat !

I to są fakty!

Jeszcze raz: „Jedenaście tysięcy lat” !

PRAWDZIWA HISTORIA EUROPY – DOWODY I FAKTY

R1A1

Ariowie, Scytowie i Lachy posiadają jednolity kod genetyczny R1A1 – jest specyficzny i wyjątkowy, niespotykany u innych ludów europejskich. https://www.youtube.com/embed/TrsJL-XKx68?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=pl&autohide=2&wmode=transparent

https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a

https://pl.wikipedia.org/wiki/Haplogrupa_R1a1_(Y-DNA)

Analizy genetyczne przeprowadzone przez ośrodki naukowe; zarówno polskie jak i zagraniczne w latach 2011 ÷ 2017 potwierdziły …ostatecznie i nieodwołalnie, że przodkowie współczesnych Polaków zamieszkiwali Europę już 11 tys. lat wstecz!

Równolegle do tych wyników i wniosków, wielu badaczy i historyków udowodniło, że istniało od roku 3600 p.n.e. Imperium Scytia (Ariowie, Scytowie, Lachy), które było starsze od Starożytnego Egiptu, a nawet starsze od cywilizacji Sumerów!

UWAGA: dla niezorientowanych: ”p.n.e.” oznacza ”przed naszą erą”….

… Czyli 3600 p.n.e. – oznacza 5600 lat temu!

Potwierdzono oficjalnie i bezdyskusyjnie istnienie również innych Imperiów Scytyjskich:

– Tracji Scytyjskiej (istniejącej od roku 3500 p.n.e.) – czyli 5500 lat wstecz!

– Dardani Scytyjskiej (istniejącej od roku 1600 p.n.e.) – 3600 lat wstecz!

– Scytia Partów (istniejącej od roku 1040 p.n.e.) – 3000 lat wstecz!

oraz:

– Scytia Europejska (istniejącej od roku 4800 p.n.e.) – 6800 lat wstecz!

– Scytia Azjatycka ( istniejącej od roku 4800 p.n.e.) – 6800 lat wstecz!

Scytowie władali niepodzielnie od rzeki Ren aż po morze Kaspijskie. Graniczyli z Persją. Budowali nowoczesne i wyrafinowane miasta.

Scytowie zbudowane 6 tys. lat temu duże miasta scytyjskie m. in. Zagórzyce czy Kornice, które otoczone były potężnymi wałami i fosami.

LINK do Zagórzyce:https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C3%B3rzyce_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)

SZOK W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

1.

WAZA Z BRONOCIC

Szczególną uwagę historyków zajmuje starożytne miasto Bronocice, w którym były liczne wielopiętrowe budynki drewniane z okrągłymi oknami na parterze; tam właśnie znaleziono słynną wazę z wizerunkiem wozu z kołami oraz z piątym kołem zapasowym!

Zszokowani historycy z Europy zachodniej oraz z USA obejrzeli dokładnie tę wazę:

Specjaliści ze Stanów Zjednoczonych oraz z Europy Zachodniej… stwierdzili jej autentyczność!

Specjaliści ze Stanów Zjednoczonych oraz z Europy Zachodniej… stwierdzili jej pochodzenie, przynależność kulturową i sposób produkcji wyłącznie Ludom Scytyjskim!

Zdumienie wywołał fakt, że wizerunek wozu znalezionego w Polsce jest starszy – od wizerunku wozu z kołami Sumerów (uważanych za konstruktorów wozów) – starszy aż o 600 lat !

Czy Scytowie z Bronocic nauczyli Sumerów cywilizacji?
Czy Sumerowie to jedno z plemion Scytów, które osiadło w regionie Bliskiego Wschodu?
Warto pamiętać, że do tej pory nie wyjaśniono pochodzenia Sumerów; było tylko wiadomo, że pojawili się gwałtownie… i byli całkowicie odmienni od plemion tubylczych.

LINKI DOT. STAROŻYTNYCH BRONOCIC:

LINK: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waza_z_Bronocic

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PGObjJG8QyE

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6opXPPf3ylU

LINKI DOT. SUMERÓW:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumerowie

https://starozytnysumer.pl/

2.

VINČA -NAJSTARSZE PISMO LUDZKOŚCI

Serbia i Rumunia… na obszarach tych, w latach między 7000 a 4000 lat p.n.e., rozwijała się najstarsza cywilizacja na pewno europejska oraz – możliwe że i – światowa.

Kultura Vinča obejmowała ziemie naddunajskie na północ od ujścia Maruszy po dorzecze górnej Morawy na południu oraz od linii rzek Drina – Dunaj na zachodzie i po Transylwanię na wschodzie. Sięgała też terenów Europy Środkowej i Azji Mniejszej.

Nazwa „Kultura Vinča” pochodzi od pierwszego odkrycia dokonanego w 1908 r. przez serbskiego archeologa Miloje M. Vasića w naddunajskiej miejscowości Vinča, 16 km na wschód od Belgradu.

Ludzie Vinča zaczęli powszechnie uprawiać rolnictwo, po raz pierwszy wytapiać wyroby z metalu (miedziane) i właśnie wynaleźli pismo.

W basenie Dunaju odnaleziono również wiązaną z tą kulturą najstarszą kopalnię zbudowaną przez człowieka.

Impulsem do powstania tej cywilizacji miało być zmieszanie się ludności staro-europejskiej o haplogrupie I2 i aryjskiej R1a. Oba żywioły stworzyły ludy, których bezpośrednimi spadkobiercami są Słowianie. Na południu z większym udziałem I2, a na północy (w tym w Polsce) z przewagą R1a.

W 1961 roku w Rumunii, archeolog Nicolae Vlassa odkrył trzy gliniane tabliczki. Widniejące na nich symbole to najstarsze znane dotychczas pismo. Większość archeologów jest zgodna, że tabliczki wykonano ok. 7,5 tysiąca lata temu, czyli na długo przed pismem sumeryjskim, uważanym dotychczas za najstarsze na świecie. Symbole na tabliczkach z Rumunii bardzo przypominają te odkryte w 1875 roku w pozostałościach dawnej ceramiki w pobliżu serbskiego miasta Vinča.

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/09/02/odkryto-najstarsze-pismo-swiata-czy-stworzyli-je-slowianie/

3.

PISMO WENEDÓW

4.

RUNY WEDYJSKIE

SCYTOWIE DALI CYWILIZACJĘ CAŁEJ EUROPIE

Scytowie, Ariowie i Lachy bili własne starożytne monety złote; słynna kolekcja Wolańskiego (odsprzedał 2800 sztuk takich złotych monet polskiemu skarbowi państwa II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym).

Scytowie, Ariowie i Lachy założyli większość miast i regionów Europy Środkowej, Zachodniej i Północnej (np. Orlean – oryg. nazwa: Orlin, etc.); (np. Switzerland – oryg. nazwa Świteź – po staropolsku Jezioro – czyli Ziemia Jezior – czyli „Switzerland”); (np. Szwecja – oryg. Swarzyć/Swar – czyli palić/grzać – Ziemia Palaczy /atakowali osady i palili/ – czyli Sverige); etc..

Scytowie, Ariowie i Lachy jako pierwsi zbudowali przemysł hutniczy. Zaopatrywali całą starożytną Europę w w żelazo i stal. Pierwsi wprowadzili też zbroje stalowe (jej elementy).

Scytowie, Ariowie i Lachy zaprojektowali i budowali okręty morskie – co pozwoliło im na kontrolowanie Morzą Śródziemnego i Adriatyku oraz Morza Czarnego. Opanowali i zmonopolizowali wszystkie szlaki żeglugi rzecznej w Europie, Afryce Północnej, Zachodniej Syberii oraz Azji Mniejszej.

Ludy Morza – to określenie przemieszczających się groźnych grup ludności Scytyjskiej (Aryjskiej), które doprowadziły do wielkiej destabilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu i zagroziły państwu faraonów na przełomie XIII i XII wieku p.n.e.

Wiele wskazuje na to, że to właśnie Ludy Morza zapoczątkowały wielkie przemiany polityczne, kulturowe i etniczne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Mechanizm i natura upadku Grecji mykeńskiej, państwa Hetytów oraz ogólnej destabilizacji regionu pozostają zbieżne z inwazją Ludów Morza (Ludów Scytii Europejskiej).

Ich zaskakująca zbieżność w czasie z dobrze udokumentowanymi wojnami obronnymi faraonów Merenptaha i Ramzesa III pozwala doszukiwać się wspólnego wyjaśnienia właśnie w postaci ruchów migracyjnych, o których piszą egipskie inskrypcje.

SCYTYJSKIE BITWY KSZTAŁTUJĄCE ANTYCZNY ŚWIAT

W roku 530 p.n.e. (czytaj: 2550 temu) Scytia Azjatycka (Imperium Massagetii) w obliczu ataku Persów dowodzonych osobiście przez Cyrus’a II Wielkiego (założyciela potęgi Persów) zwróciła się o pomoc do Scytii Europejskiej.

Zachodni krewni Scytów przybyli na ratunek w rejon dzisiejszego Uzbekistanu, gdzie stoczyli dwie imponujące bitwy – każda ze stron przeciwnych dysponowała 200 000 wojowników!

To były największe bitwy tego okresu… 400 tys. kawalerzystów i piechurów walczyło cały dzień!

Scytowie wyrżnęli Persów wraz z jego niepokonanym (dotąd) Cyrus’em II Wielkim.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great

Bitwy te są doskonale opisane przez kronikarzy perskich (oryginały kronik znajdują się w Teheranie) oraz opisane przez słynnego kronikarza świata zachodniego – Herodot’a.

Wszyscy twierdzą, że zwycięzcami byli Scytowie, Ariowie i Lachy.

Aż dziw bierze, że opisu tej wojny nie znajdziesz w programie nauczanie szkół polskich (jako chwały oręża polskiego) !

Kto ponosi odpowiedzialność za takie ” celowe niedopatrzenie”? Czy wciąż obowiązuje w Polsce „kłamstwo niemieckie” w sto lat po uzyskaniu niepodległości?!

Co robią polscy historycy utrzymywani z budżetu państwa, na których sowite pensje i ich tłuste brzuchy zrzucają się Polacy?!

Dlaczego polscy historycy nie dbają o „polską dumę” i polską politykę historyczną?

Ilu Żydów pracuje w Polskiej Komisji Edukacji Narodowej, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiej Akademii Nauk? Bo to przecież syjoniści ukrywają prawdziwą historię Narodu Polskiego!

Wywalić tych wszystkich państwowych historyków na zbity … !

Scytowie w Starożytności uczestniczyli w wielu bitwach. Dowody można znaleźć w różnych zakątkach Europy. Na terenie dawnej NRD (dzisiejsze Niemcy Wschodnie) odnaleziono ogromne pole bitewne z czasów starożytnych. Obecnie trwają intensywne prace historyków z kilku państw.
Scytowie stoczyli wiele bitew przeciwko imperium Persji. Darius dowodzącym licznym wojskiem Persji wycofał się z wojny przeciwko Scytom. Persji nigdy nie udało się zdobyć terenów Scytów.
Scytowie przepędzili Macedończyków w bitwach na polach południowej Europy.
Każda ze wspomnianych starożytnych bitew – była większa od Bitwy Grunwaldzkiej z XV (uważanej za największą bitwę średniowiecznej Europy).

ZDOBYCZE I EKSPANSJE SCYTÓW

Plemiona Ariów i Lachów to m. in.:

Suevovie, Wandalowie, Alanowie, Wenedowie, Goci… (łącznie aż 15 zamieszkujących Europę, Azję i Afrykę Północną)….

… budowali najlepsze okręty morskie i rzeczne, skonstruowali pierwsi łuki kompozytowe, pierwsi zastosowali żelazo i stal do zbroi, zbudowali maszyny wojenne – w tym rydwan… i tłukli niepokornych Celtów, Iberyjczyków i Skandynawów!

Ariowie i Lachy dotarli też do Indii – gdzie założyli miasto Lech (taka nazwa istnieje do dzisiaj); w północnych Indiach można znaleźć wielu ‚białych Hindusów’ o grupie genetycznej R1A1 (67℅ populacji północnych Indii) potomków Lachów i Ariów.

Ci tzw. „biali Hindusi” zdominowali całą resztę pozostałych (nie-białych) Hindusów w Indii.

Kroniki Imperium Romanum szczegółowo opisują walki legionów rzymskich z plemionami Lachów. Dowódca plemion Lachów Aryovistus aż trzykrotnie pokonał legiony rzymskie Juliusza Cezara… po czym Cezar zniesmaczony i poirytowany takim obrotem sytuacji zaoferował Aryovistus’ovi swoją najstarszą siostrę jako żonę. Aryovistus ofertę przyjął wraz z jej posagiem, czyli sporą prowincją rzymską.

To wszystko jest dokładnie udokumentowane w:

Kronikach Rzymskich,
Kronice Norymberskiej,
Kronice Czeskiej,
Opisach Herodota
Kronice Augsburskiej
oraz w archiwach University of Wisconsin
i Archiwum Stanowym w Texasie.
Wszystkie te kroniki mówią wyraźnie o Aryovistus’ie jako wodzu Lachów – oraz, że bitwy Imperium Romanum prowadziło przeciwko Imperium Lachów – a nie jakimś “niemieckim ludom-niewidkom”.

STAROŻYTNE KAMIENNE MIASTA SCYTÓW

Sceptycy zapytają: ”… Skoro Scytowie osiągnęli ogromny rozwój cywilizacyjny, to dlaczego nie budowali miast i fortec z kamienia lub cegieł?…”.

Takie pytania zadają:

albo wrogowie historii Scytów (czytaj: Niemcy, Francuzi i Żydzi)

albo pospolici idioci

Otóż Scytowie (Ariowie, Lachy) budowali kamienne miasta… i to w imponujących liczbach.

Imperium Scytii Europejskiej rozciągało się od Morza Czarnego (na wschodzie) – aż do rzeki Łaby, a nawet rzeki Ren (na zachodzie). Po środku Imperium Scytyjskiego były puszcze, a jedna z większych – to Puszcza Białowieży, która do czasów współczesnych przetrwała tylko szczątkowo.

Scytowie wewnątrz swojego Imperium – niczym nie zagrożeni – budowali miasta i osady z najłatwiej dostępnego wtedy drewna. To rejony obecnej Polski, Niemiec Wschodnich, Republiki Czeskiej, Białorusi, Ukrainy Zachodniej.

Scytowie z plemion ‘agresywnych’ zamieszkiwali tereny na zewnętrznych granicach swojego Imperium – aby skutecznie prowadzić wojny. Ariowie budowali kamienne fortece oraz kamienne miasta przy rzece Dunaj, aby odpierać ataki legionów rzymskich. Identycznie Ariowie czynili na zachodzie Europy wzdłuż rzeki Łaby oraz rzeki Ren. Tam również budowali kamienne fortyfikacje i kamienne miasta, aby przetrwać częste, przewlekłe oblężenia legionów rzymskich, oraz ich najemnych sojuszników Gallów.

Kamienne miasta Scytów mieściły duże ilości wojska, które często czyniły krwawe wypady za rzeki i nękały Imperium Rzymskie.

Ale kto współcześnie słyszał o kamiennych miastach Scytów?

No właśnie…!

Zachodni historycy z Francji i Niemiec – jak zwykle – zafałszowali historię… na swoją korzyść!

Francuzi i Niemcy ”zadekretowali” że te starożytne kamienne miasta i fortece z kamienia to dzieło Gallów, Skandynawów, Celtów i Germanów (sic!)….

… Chociaż dowodów na to żadnych nie przedstawili!

Natomiast z kronik i zapisów rzymskich wynika, że miasta zbudowali lub rozbudowali Ariowie i Lachy….

… w historycznych czasach, kiedy to Gallowie, Celtowie i Skandynawowie biegali półnadzy w puszczach i żarli surowe mięso. Deutschów (czytaj: Niemców) wtedy jeszcze w Europie w ogóle nie było.

Oryginalne scytyjskie nazwy kamiennych miast w Europie można odnaleźć w kronikach rzymskich, bizantyjskich, greckich czy perskich.

Po rozpadzie Imperium Rzymskiego oraz wyludnienia przez Scytów zachodniej części Europy – te opuszczone scytyjskie miasta zajęły plemiona Gallów, Celtów i Skandynawów.

Nowi mieszkańcy zmienili nazwy tych miast według swoich języków i znaczeń. Potem Francuzi i Niemcy w średniowieczu i w czasach rewolucji przemysłowej wykształcili pojęcia ’narodu francuskiego’ oraz ’narodu niemieckiego’… ale do tego potrzebowali też:

”ładną” historię starożytną własną – której nie mieli (!)

”imponujące” starożytne osiągnięcia – których nie mieli (!)

Ale to akurat Francuzom i Prusom w ogóle nie przeszkadzało….

… ponieważ ukradli część historii Scytom!

Ukradli scytyjskie miasta

Ukradli scytyjskie wojny i bitwy

Ukradli scytyjskie osiągnięcia techniczne, hutnicze i artystyczne

Francuzi i Niemcy ”zadekretowali” – że te wszystkie zdobycze są ich – a nie ”jakichś Scytów!”.

TO SPISEK I KŁAMSTWO HISTORYCZNE FRANCUSKO-NIEMIECKIE!

Francuzi i Niemcy obecnie oprowadzają wśród wspaniałych ruin – turystów z USA, Kanady, Australii, Japonii… i chwalą się przed gośćmi, że te wspaniałe starożytne kamienne miasta są dziełem przodków Francuzów i Niemców (sic!).

ORDYNARNE KŁAMSTWO!

Te miasta zbudowali tylko Ariowie i Lachy!

PRZYKŁAD?

Jest ich wiele….

Miasto ORLEAN we Francji – to starożytny Scytyjski ORLIN (czyli ”Gniazdo Orłów”).

CO OZNACZA OKREŚLENIE: „PAŃSTWO LACHÓW” ?

Ażeby to zrozumieć, należy wiedzieć jakim ogromnym respektem otaczano Scytów, Ariów i Lachów.

… LINK http://rudaweb.pl/index.php/2020/05/25/przed-lechitami-i-turkami/

… LINK http://rudaweb.pl/index.php/2018/01/07/lechickie-najstarsze-panstwo-europy-scytow-wiec-slowian/

Tłumaczenie terminu: „Lachy” z innych języków europejskich, blisko-wschodnich, północno-afrykańskich i azjatyckich….

… LINK http://www.augustynski.eu/panstwo-lachow/

CO OZNACZA OKREŚLENIE: ”GERMAN” ?

”German” w języku staro-łacińskim oznacza ”sąsiad” lub „krewny” i był używany przez Rzym do określenia Lachów i Ariów (czytaj: Scytów), którzy obozowali za rzeką Ren.

Określenie ”German” nie istniał w mowie Franków i Deutschów aż do okresu średniowiecza – czyli aż 600 lat po rozpadzie Rzymu na Wschodnie i Zachodnie Cesarstwo. Wtedy Niemcy (czyli Frankowie i Deutsche) przywłaszczyli sobie tę staro-łacińską nazwę German na określenie samych siebie.

Liczne mapy ze wszystkich okresów Imperium Rzymu (dostępne w archiwach) pokazują, że na północ rozciągało się potężne i większe Imperium Lachów!

Łącznie jest skatalogowanych 150 starożytnych i średniowiecznych kronik spisanych w 7 językach(!) oraz map – które to udowadniają!

Plemiona Wandali (pierwotnie rzeka Wisła nazywała się Wanda, od której to nazwy nazwało się plemię „Wandalów”) dotarły do Hiszpanii, gdzie zamieszkiwali dłuższy okres czasu (od nazwy Wandali wzięła się dzisiejsza nazwa regionu w Hiszpanii „Andaluzja” – ponieważ w języku hiszpańskim nie wymawia się litery „w”.

Wandalowie z Andaluzji przepłynęli do Afryki Północnej i dotarli do Kartaginy, którą uczynili swoją nową stolicą… Było to w roku 429 n. e. Dowodził nimi odważny wódz o imieniu Gonsiorek / Gąsiorek (niemiecka wersja: Genzeryk \ ha, ha, haa).

Lachy z plemienia Wandalów skutecznie wyparły legiony rzymskie z Afryki Północnej… i panoszyły się przez ponad sto lat, łupiąc okręty rzymskie na morzu. Rzym został zmuszony do płacenia kontrybucji Wandalom.

Do czasów obecnych w Kartaginie można spotkać oryginalne pisownie nazwisk „runów” Ariów i Lachów z plemienia Wandali… jak również pisownie nazwisk Wandali w kronikach rzymskich oraz Cesarstwa Bizancjum, które wyparło Wandali z Afryki.

LOGICZNE I UZASADNIONE PYTANIA:

Skoro jest aż tyle dowodów, kronik oraz dokumentów o Imperium Scytii – to co robią ci tzw. „polscy historycy”, którzy powielają niemieckie szkodliwe głupoty historyczne z czasów zaborów?!

Dlaczego polskie instytuty naukowe, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przeznaczą środków finansowych na kontynuowanie prac badawczych oraz publikacji dowodów faktograficznych – dotyczących Imperium Scytów – znajdujących się w archiwach wielu kontynentów?

ODPOWIEDŹ:

Cała kasa z budżetu III RP – idzie na antypolski instytut Polin i kulturę Żydów w Polsce !

… Tak, jakby Polaków w Polsce i w Europie w ogóle nie było!

Kim są ci tzw. „polscy” decydenci urzędowi, politycy, historycy? Volksdeutsche? Żydzi?

To skandal! Czyje interesy chroni PiS i ich mianowani ministrowie?

HISTORIA LACHÓW I ARIÓW W CZASACH ŚREDNIOWIECZA

Bolesław Chrobry został w roku 1000 uznany za Cesarza – było to w Gnieźnie – a tytułował go cesarz niemiecki Otton.

Jednak nie wszyscy książęta respektowali prawo Chrobrego do tytułu….

W roku 1025 Chrobry dowiedział się, że papież udał się do Paryża… więc Chrobry wraz ze swoim wojskiem Ariów ruszył z Poznania w pościg! Dopadł papieża w Paryżu i zmusił go aby publicznie nadał mu tytuł cesarza – co wystraszony papież uczynił!

Ale to było za mało dla Chrobrego; zmusił papieża do powrotu do Rzymu w celu powtórzenia całej ceremonii na nowo w Rzymie.

Od tej pory Chrobry zapisany jest w kronikach tytułem cesarskim, a państwo Lachów i Ariów jest Cesarstwem Zachodnim i Wschodnim.

Czy w polskich szkołach uczą, że Polska była Cesarstwem?

Czy polscy nauczyciele historii są tak zaćpani, że się nie dokształcają?

Czy polscy akademicy uniwersyteccy to prostytutki na garnuszku Niemiec?

Warto też wspomnieć o Bolesławie IV Krzywoustym w kontekście bitwy, która miała miejsce w w XII wieku blisko Wrocławia. Pole bitwy zostało później nazwane Psim Polem. Frankowie (Niemcy) wezwali przeciwko Lachom i Krzywoustemu potężne ilości rycerstwa Franków, Czechów, Szwabów, Włochów i Galów. Po stronie Krzywoustego i Lachów stanęli Ślązacy, Rusini Kijowscy i Partowie. Bitwa należała do największych w Europie średniowiecznej.

Krzywousty wyrżnął w tej bitwie Franków i ich zauszników.

Bitwę w Psim Polu z XII wieku oraz jej skutki – porównuje się do Bitwy Grunwaldzkiej z XV wieku. Zarówno licząc rycerstwo uczestniczące w bitwie – oraz polityczne konsekwencje dla całej Europy tej bitwy spowodowały, że Psie Pole powinno być zaliczone do: ”20 bitew, które zmieniły losy świata”.

Niestety, ale historia uczona w polskich szkołach nie docenia tej bitwy: jako wojskowego sukcesu, ani symboliki groźnego i skutecznego polskiego oręża.

KŁAMSTWA NIEMIECKIE

W czasie zaborów Rzeczypospolitej Obojga Narodów:

Niemcy dokonali przestępstwa przeciw Narodowi Polskiemu oraz dokonali przestępstwa fałszerstwa historii Starożytnej Polski.

Niemcy próbowali ukraść całą kulturę Lachów, Ariów i Scytów dla swojej chwały… Tak samo jak ukradli nazwę plemion Pruskich (oryginalni Prusowie nigdy nie zaliczali się plemion niemieckich) i nadali bezprawnie sobie tę nazwę „Prusy”.

Niemcy przedtem ukradli inną nazwę dla swoich plemion frankońskich i określili się jako „Germanie” – choć kroniki Imperium Rzymu wyraźnie mówią, że „Germanie” to plemiona na północ od Italii i są to wyłącznie: Scytowie, Ariowie i Lachy!

Imperium Romanum nigdzie nie wspomina o Frankach, Deutschach i Niemcach – ponieważ wtedy ich po prostu nie było w Europie!

Frankowie to obecni Niemcy, którzy przybłąkali się do Europy w VI wieku n. e. – czyli 200 lat po upadku Rzymu.

Niemcy tak wstydzili się swojej rachitycznej i nędznej historii, że kradli tożsamości innym narodom i plemionom!

Po tym jak dzicz frankońska (Deutsch) ogłosiła się Germanią – zmieniali w swojej historii jeszcze wiele razy nazwy swoich państw… . Aż wreszcie trafiła się Frankom niepowtarzalna okazja przy rozbiorach słynnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów!

… Wraz ze słabą Austrią (niemiecko-języczną) Niemcy ukradli historię starożytną dumnym Polakom – przypisując sobie cały POLSKI SPLENDOR.

W taki właśnie sposób Niemcy „zrzucili z siebie” swoją żałosną i bezpłciową historię i … „obdarowali nią Polaków” – jak w filmie ” Nieoczekiwana zmiana miejsc” (z Aykroyd’em i Murphy’em).

CHAMSTWO NIEMIECKIE

Niemcy – „nowi-Prusowie” wykorzystali sytuację i ogłosili, iż Kronika Prokosza jest “historycznym fałszerstwem”(!) – sytuacja bez precedensu!

Kronika Prokosza to źródło wiedzy historycznej polskich i zagranicznych historyków, na równi z: Kroniką Norymberską, Kroniką Czeską, Kroniką Augsburską… i całą resztą.

Ale Niemcy też zanegowali Kronikę Wincentego Kadłubka…!

Polityka zaborcy Pruskiego i Austriackiego oparta na próbie przywłaszczenia Polskiej Historii Starożytnej może nie dziwić nikogo – bo przecież każdy naród europejski chciałby mieć taką długą i dumną historię … zwłaszcza taką historię chcieliby mieć tacy nieudacznicy pokroju karłowatych plemion Franków (niemieckich).

POLSKIE INSTYTUCJE ZWALCZAJĄ POLSKOŚĆ

Dziwi natomiast zawziętość polskich urzędników państwowych, pracowników naukowych PAN i sekretarzy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy otoczyli dziwną ochroną państwo niemieckie – i zajadle dbają, aby prawda historyczna się nie wydała!

Dziwi postawa pracowników Polskiej Akademii Nauk, którzy współcześnie działają na szkodę nauki poprzez przyzwolenie na fałszowanie przez Niemców historii – kosztem Polaków.

Dziwi też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które za oficjalny program edukacyjny i oświatowy polskiej młodzieży wybrał anty-polski i kłamliwy program nauczania historii napisany w Prusach 200 lat wstecz!

BENEFICJENCI ANTY-POLSKIEJ SPRAWY

Dlaczego każda z polskich instytucji państwowych jest przeciw prawdzie historycznej?

Kto za tym stoi?

„… Jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi… .”

Największymi beneficjentami z okradania Polaków z polskiej historii to:

Niemcy (co zrozumiałe z ich punktu widzenia)

kler (który nie dopuszcza do gloryfikacji cywilizacji świata sprzed okresu łacińskiego)

środowiska żydowskie (które przeniknęło głęboko w sfery polskiej nauki i polityki)

Szczególnie Żydom pasuje taki sfałszowany okres polskiej historii: w ‚żydowskiej polityce historycznej’ jeszcze niedawno Żydzi twierdzili o swojej obecności w Polsce od 600 lat… ale ostatnio twierdzą, że są obecni w Polsce aż 1000 lat (sic!)… .

… To duża różnica!

W dodatku Duda-Juda przed rokiem coś bełkotał o jakiejś „wspólnocie dwóch narodów” – co spotkało się ze stanowczym i w pełni uzasadnionym sprzeciwem polskich środowisk patriotycznych i narodowych!

Polityka prowadzenia i utrwalania „pedagogiki wstydu” w psychice Polaków – trwa od zakończenia zdrady „okrągłego stołu” – komunistów z syjonistami z roku ’89 ub. wieku.

Wszystkie partie: SLD, PSL, PO, PiS lansują pogląd, że Polacy powinni wstydzić się swojej historii!

POLSKĘ ZBUDOWALI TYLKO POLACY!

Inni – obcy przybysze tylko byli beneficjentami zdobyczy oraz inteligencji i sprytu Polaków.

Cwane środowiska żydowskie wydłużają konsekwentnie fikcyjny czas swojej bytności w Polsce – aby wreszcie zrównać z czasem bytności rdzennych Polaków na tej ziemi.

Po co?

Wtedy Żydzi ogłoszą publicznie (w swoich semickich korporacjach medialnych) że zamieszkiwali te ziemie tak długo jak Polacy…

… a może jeszcze dłużej…

… i dlatego Polin historycznie należy się Żydom (!) – a nie ”jakimś” Polakom!

To właśnie jest ”żydowski przekręt historyczny”.

HIPOTEZA CZASU WIDMOWEGO

NIEMIECKIE KŁAMSTWA HISTORYCZNE

Hipoteza czasu widmowego – teoria zaproponowana przez Heriberta Illiga w 1991 mówiąca, że pewien okres wczesnego średniowiecza nigdy nie miał miejsca, ponieważ przesunięto kalendarz. Illig uważa, że dokonano tego za pomocą zmian czy fałszerstw dokumentów.

Osobliwością jest fakt, że Heribert Illig jest Niemcem… . Illig jest specjalistą od analizowania i wdrażania procedur w dużych korporacjach. Jego logiczne i analityczne pojmowania rzeczywistości zyskało uznanie wśród europejskich historyków. Wielu z nich uważa, że Niemcy dokonali fałszerstwa kalendarza o prawie 300 lat.

Hipoteza czasu widmowego – zdaniem Heriberta Illiga – to pewien okres wczesnego średniowiecza (a dokładniej lata 614 ÷ 911), który nigdy nie miał miejsca… ponieważ przesunięto kalendarz!

Illig uważa, że Deutsche (Niemcy) dokonały tego oszustwa za pomocą zmian czy fałszerstw dokumentów. Argumentuje też faktem niedoboru dowodów historycznych datowanych na wspomniany okres, na postrzeganych nieprawidłowościach przy datowaniu radiometrycznym i dendrologicznym.

Illig uważa także, że obecność architektury romańskiej w X wieku jest dowodem na to, że minęło wtedy mniej niż pół tysiąca lat od chwili upadku cesarstwa rzymskiego; wnioskuje także, że okres niemieckiej dynastii Karolingów, w tym osoba Karola Wielkiego jest mistyfikacją, dokonaną na zlecenie Ottona III i niemieckiego papieża Sylwestra II.

Oznacza to dokładnie, że Frankowie czyli Deutsche (Niemcy) nie mieli żadnego wkładu kulturowego ani historycznego w budowaniu lub kształtowaniu cywilizacji europejskiej!

Frankowie (Niemcy) zmyślili sobie nieistniejącą dynastię Karolingów i najmocniejszego wodza w Europie – od czasów rzymskich – Karola Wielkiego, który zdaniem Niemców wymyślił prawie wszystko i zbudował prawie wszystko (?).

Historycy uważają, że kler niemiecki „wyprodukował” mnóstwo fałszywek aktów własności i przywilejów, które rzekomo nadano im we – właśnie nieistniejącym okresie średniowiecza.

Heribert Illig nie jest w tych poglądach odosobniony, ponieważ już w 1986 roku wybitny niemiecki mediewistyk Horst Fuhrmann przedstawił wykład na temat fałszerstw antycypacyjnych kościoła, polegających na uzyskiwaniu wpływów za pomocą dokumentów utworzonych wieki wcześniej, które np. zawierały sfingowane decyzje synodów.

Jak widać, średniowieczny kler miał nie tylko kształtować fałszywą wizję dziejów, wymyślać nieistniejące wydarzenia, ale także wydawał fałszywe dokumenty nadań ziemskich czy przywilejów, a nawet dekretów papieskich. Wszystko to było niezwykle łatwe w czasach ogólnego analfabetyzmu.

Największe kontrowersje w teorii Illiga wzbudzać może jednak twierdzenie, że zarówno Karol Wielki, jak i cała dynastia Karolingów to twór kościelnych fantazji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Badacz przedstawia szereg argumentów, które mają przemawiać za jego hipotezą. Należą do nich między innymi braki źródeł archeologicznych datowanych na omawiany widmowy okres historyczny, które potwierdzałyby istniejące aż w zastanawiającym nadmiarze źródła pisane.

Jest to dość mocne uzasadnienie, bowiem taka dysproporcja w stanie obu podstawowych źródeł wiedzy na temat przeszłych dziejów nie występuje w przypadku innych okresów historycznych.

Jeśli hipoteza czasu widmowego Illiga jest prawdziwa, to żyjemy tak naprawdę w XVIII wieku, a 300 lat naszej historii jest bajką.

LINKI DO ARTYKUŁÓW:

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/hipoteza-czasu-widmowego-czy-zyjemy-w-xviii-wieku

LINKI DO FILMU: https://www.youtube.com/embed/aZBc2P0ZROM?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=pl&autohide=2&wmode=transparent

HIPOTEZĘ CZASU WIDMOWEGO POWTÓRNIE WYKORZYSTALI FUNKCJONARIUSZE III RZESZY

Można mnożyć fałszerstwa niemieckich pseudo-uczonych jak chociażby „naziole” (naziści) z Ahnenerbe, czyli faszystowskiego i rasistowskiego urzędu III Rzeszy, którzy kradli „rdzennie Polską Aryjskość”.

Tylko legendarne ludy Scytów, Lachów i Ariów – czyli prawdziwych Aryjczyków – mogą używać tytułu „Aryjczyk” – co potwierdza genotyp Ariów R1A1 identyczny z genotypem współczesnych Polaków aż w 71℅.

Natomiast potomkowie Franków i Deutschów nie mają żadnego prawa do tytułu „Aryjczyka”. To zresztą wynika z analiz genetycznych Niemców, których DNA było dokładnie wymieszane już przed II wojną światową. Tzw. ‘genotyp niemiecki’ nie istnieje – i zadaniem genetyków: nigdy nie istniał…. Niemcy to mieszanka.

Obecnie nie sposób wyodrębnić narodowego genotypu tzw. „prawdziwego Niemca”.

Komiczne i żenujące było, kiedy quasi-uczeni III Rzeszy z Ahnenerbe – kilka lat przed II wojną światową – udali się do Tybetu szukać „prawdziwych Aryjczyków”.

ODWAŻNI POSZUKIWACZE POLSKIEJ HISTORII

Jest wielu Polaków, którzy odszukują historię Polski… ukrywaną i fałszowaną historię Polski, Scytii, Ariów, Lachów… . Publikują uparcie swoje odkrycia dotyczące wielkości Imperium Scytów – na przekór zidiociałym i sprzedajnym historykom dotowanym przez Niemcy i Izrael!

Dla dzieła prawdy o Scytii włączyli się różni historycy z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej – wypowiedzieli wojnę intelektualną kłamstwu lansowanemu przez historyków z kręgów niemieckich.

Polaków powinno uważać się w Europie jako „Starszych” i „Mądrzejszych” wśród pozostałych – odmiennych – europejskich grup etnicznych!

Polaków należy traktować z należytym szacunkiem – a nie traktować niczym lokajów!”

ABY DOKŁADNIE ZROZUMIEĆ ARTYKUŁ – NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIAMI LINKÓW:

https://www.empik.com/slowianscy-krolowie-lechii-polska-starozytna-bieszk-janusz,p1110077016,ksiazka-p

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/janusz-bieszk/

http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/ludzie/janusz_bieszk/index,pl.html

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/01/05/kim-sa-polacy-czesc-1/

https://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/fascynujaca-historia-polakow-w-europie-siega-az-11-tys-lat

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s